top of page

Workshop lampenkap maken van A tot Z

De workshop duurt 3 uur en bestaat uit een korte theoretische inleiding waarna het praktische gedeelte volgt.  We gaan samen een patroon tekenen en een lampenkap met plakfolie en stof maken.

Op het einde van de workshop gaat u naar huis met een op maat gemaakte en volledig afgewerkte  kap. En een digitale handleiding met extra tips.

L'atelier dure 3 heures et se compose d'une courte introduction théorique, suivie d'une partie pratique. Nous allons dessiner ensemble un motif et fabriquer un abat-jour avec du papier adhésif et du tissu.

À la fin de l'atelier, vous repartirez avec une hotte sur mesure et entièrement finie. Et un manuel numérique avec des conseils supplémentaires.

IMG_3052.JPG
IMG_3066 A.jpg

Waar en wanneer ?

De workshops gaan door te Herentals.

(max. 4 mensen per workshop)

Uren: van 09.00u tot 12.00u, van 14.00u tot 17.00u of van 19.00u tot 22.00u.

Dag: te bespreken.

De prijs is 80 euro, BTW inbegrepen en dat is de  totaalprijsvoor de gehele workshop.

Er worden geen extra kosten aangerekend.

Hoe inschrijven ?

Je kan inschrijven via het contactformulier  , via vintageched@gmail.com of telefonisch: 0496 78 29 23

Wil je liever een kap maken met andere afmetingen ? Dat kan, graag even vermelden bij inschrijving aub.  Heb je zelf een leuk stofje ? Dat mag je natuurlijk ook gebruiken.

Où et quand ?

Les ateliers auront lieu à Herentals.

(max. 4 personnes par atelier)

Horaires : de 09h00 à 12h00, de 14h00 à 17h00 ou de 19h00 à 22h00.

Journée : à discuter.

Le prix est de 80 euros, TVA incluse et c'est le prix total pour l'ensemble de l'atelier.

Aucun frais supplémentaire ne sera facturé.

Comment s'inscrire?

Vous pouvez vous inscrire via le formulaire de contact, via vintageched@gmail.com ou par téléphone : 0496 78 29 23

Vous préférez faire une hotte avec d'autres dimensions ? C'est possible, merci de le mentionner lors de votre inscription. Avez-vous un beau tissu vous-même? Vous pouvez bien sûr l'utiliser aussi.

bottom of page